Café/Dessert
Chè Xoài Minci - Nguyễn Trường Tộ
5 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:30
15,000 - 33,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0