Chops - Hops, Wheat & Meat - Phạm Huy Thông
Nhà hàng -Chi nhánh

Chops - Hops, Wheat & Meat - Phạm Huy Thông

56 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
10:30 - 22:00
100,000 - 400,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0