Circle K - NH2156 - 108 Đường 19 Tháng 5
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - NH2156 - 108 Đường 19 Tháng 5

108 Đường 19 Tháng 5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0