Giấm Tròn Quán - Cơm Gà & Đồ Ăn Vặt Online
Shop Online -Chi nhánh
Giấm Tròn Quán - Cơm Gà & Đồ Ăn Vặt Online
11 Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0