Homie Shop - Bakery & Drink Online
Shop Online

Homie Shop - Bakery & Drink Online

3A Ngõ 173/63 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0