Juicybean - Nước Ép Trái Cây
Café/Dessert -Chi nhánh
Juicybean - Nước Ép Trái Cây
23 Nguyễn Đình Thi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
42,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0