Gà Rán KFC - Bà Triệu
Nhà hàng -Chi nhánh
Gà Rán KFC - Bà Triệu
292 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
50,000 - 110,000
Phí giao hàng
1,250đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
1,250đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0