Long Thủy - Bún Thái Hải Sản - Ngũ Xã
Quán ăn -Chi nhánh
Long Thủy - Bún Thái Hải Sản - Ngũ Xã
24 Ngũ Xã, Quận Ba Đình, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0