Lotteria - Lotte Center
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Lotte Center
Tầng 1, Tấng 1, Lotte Center ,54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 120,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0