Mì Cay Seoul - Yên Lãng
Nhà hàng -Chi nhánh
Mì Cay Seoul - Yên Lãng
39 Yên Lãng, Quận Đống Đa, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0