Mochi Sweets - Lotte Center
Tiệm bánh -Chi nhánh

Mochi Sweets - Lotte Center

Tầng 3, Tấng 3, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
32,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0