Pas De Limité - Tea, Cake & Dessert
Café/Dessert

Pas De Limité - Tea, Cake & Dessert

167 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
8,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0