Pizza Hut - Kim Mã
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Kim Mã
409 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 165,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0