Pizza Hut - Mê Linh Plaza Hà Đông
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Mê Linh Plaza Hà Đông
Mê Linh Plaza Hà Đông, Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:20
40,000 - 165,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0