Pizza Hut - Savico Megamall
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Savico Megamall
Tầng 3 - Savico Megamall 7-9 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
60,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0