Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Linh Đàm
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Linh Đàm

ki Ốt 9 D1 CT2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0