Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Tô Hiệu
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Tô Hiệu
G20 Khu Bồ Hoả Ngõ 1 Đường Đối Diện Số 131 Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
40,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0