The Green Vibe - Salad Online
Shop Online

The Green Vibe - Salad Online

Helios Tower, 75 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
60,000 - 95,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0