Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bobapop - Đào Tấn
103 Đào Tấn, P. Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
23,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0