Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bobapop - Đào Tấn
103 Đào Tấn, P. Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
08:30 - 22:00
23,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0