Á Châu - Gà Muối Xông Khói - Shop Online - Nguyễn Duy Trinh
Shop Online -Chi nhánh

Á Châu - Gà Muối Xông Khói - Shop Online - Nguyễn Duy Trinh

383 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 140,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0