A Xìn - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

A Xìn - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online

66/16A Phan Sào Nam, Quận Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
05:30 - 23:59
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0