Bisubin - Há Cảo & Xiên Que - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Bisubin - Há Cảo & Xiên Que - Shop Online

36 Đường B, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0