Quán ăn
Bò Viên Ú Nù
210B Cao Xuân Dục, P. 12, Quận 8, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0