Bom Studio & Coffee Shop
Café/Dessert

Bom Studio & Coffee Shop

311 Hoàng Sa, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 22:00
23,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0