Buddha Chay - Nguyễn Chí Thanh
Nhà hàng -Chi nhánh

Buddha Chay - Nguyễn Chí Thanh

5 Nguyễn Chí Thanh, P. 9, Quận 5, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0