Bún Bò Huế Xưa - Cao Thắng
Quán ăn -Chi nhánh
Bún Bò Huế Xưa - Cao Thắng
169 Cao Thắng, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0