Cá Viên Chiên 90 Sương Nguyệt Ánh
Nhà hàng
Cá Viên Chiên 90 Sương Nguyệt Ánh
90 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP. HCM
10,000 - 55,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0