Chả Gà Jambon - Shop Online
Shop Online

Chả Gà Jambon - Shop Online

402 Ngô Gia Tự, P. 4, Quận 10, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 20:00
200,000 - 350,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0