Cháo Sườn Bomni - Tuệ Tĩnh
Món Việt -Chi nhánh
Cháo Sườn Bomni - Tuệ Tĩnh
81 Tuệ Tĩnh, P. 13, Quận 11, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0