Chè 75 Trần Huy Liệu
Ăn vặt/vỉa hè
Chè 75 Trần Huy Liệu
75 Trần Huy Liệu, P. 12, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0