Chill Tea - Thống Nhất
Café/Dessert
Chill Tea - Thống Nhất
63 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
21,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0