Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 273 Trần Bình Trọng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 273 Trần Bình Trọng

273 Trần Bình Trọng, P. 4, Quận 5, TP. HCM
00:00 - 23:59
5,000 - 275,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0