Citea Milktea - Nguyễn Đình Chiểu
Café/Dessert

Citea Milktea - Nguyễn Đình Chiểu

183C Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Quận 3, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 37,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0