Co.op Food - Nguyễn Cửu Phú 21
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Co.op Food - Nguyễn Cửu Phú 21

A1/21 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 1, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP. HCM
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0