Coffee Land - Phạm Văn Hai
Café/Dessert
Coffee Land - Phạm Văn Hai
228 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, TP. HCM
07:00 - 23:56
29,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0