Coffee Land - Phạm Văn Hai
Món Việt
Coffee Land - Phạm Văn Hai
228 Phạm Văn Hai, Tân Bình, TP. HCM
2lượt đánh giá từ Now
29,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0