Café/Dessert -Chi nhánh
Ding Tea - Cộng Hòa
47 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0