Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Trái Cây DT-Pro - Nguyễn Trường Tộ

26 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Quận 4, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0