Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
DT-PRO - Trái Cây Tươi Online - Nguyễn Trường Tộ
26 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Quận 4, TP. HCM
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0