Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Farmers' Market - Phan Xích Long

218 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 22:00
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
22 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0