Gà Tiềm Đại Dương - Ẩm Thực Trung Hoa
Quán ăn

Gà Tiềm Đại Dương - Ẩm Thực Trung Hoa

14 Cao Thắng, Quận 3, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 23:00
100,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0