Gấu Cake - Shop Online
Shop Online

Gấu Cake - Shop Online

137/47/3 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Bình Tân, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0