Gờ Cafe - Hòa Bình
Café/Dessert -Chi nhánh

Gờ Cafe - Hòa Bình

22 Hòa Bình, P. 5, Quận 11, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:45 - 21:45
17,000 - 34,998
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0