Gờ Cafe - Hòa Bình
Café/Dessert -Chi nhánh
Gờ Cafe - Hòa Bình
22 Hòa Bình, P. 5, Quận 11, TP. HCM
17,000 - 34,998
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0