Gờ Cafe - Nguyễn Giản Thanh
Café/Dessert -Chi nhánh
Gờ Cafe - Nguyễn Giản Thanh
40/2A Nguyễn Giản Thanh, P. 15, Quận 10, TP. HCM
06:30 - 21:30
22,000 - 42,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0