Hải Sản Hoàng Gia - Hải Sản Tươi Sống Mỗi Ngày - Hòa Bình
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Hải Sản Hoàng Gia - Hải Sản Tươi Sống Mỗi Ngày - Hòa Bình

94 Hòa Bình, P. 5, Quận 11, TP. HCM
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0