Hải Sản Hoàng Gia - Hải Sản Tươi Sống Mỗi Ngày - Nguyễn Thị Thập
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Hải Sản Hoàng Gia - Hải Sản Tươi Sống Mỗi Ngày - Nguyễn Thị Thập

105A Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 6,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0