Hello & Oh Yeah - Sinh Tố & Nước Ép
Café/Dessert

Hello & Oh Yeah - Sinh Tố & Nước Ép

407A Trường Chinh, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0