Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 23A Nguyễn Ảnh Thủ
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 23A Nguyễn Ảnh Thủ

23A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM
07:00 - 23:00
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0