Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 323 Đỗ Xuân Hợp
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cà Phê Đóng Gói - 323 Đỗ Xuân Hợp

323 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0