Hủ Tiếu Mực Nghi Long
Quán ăn

Hủ Tiếu Mực Nghi Long

71 Cửu Long, P. 15, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0