Isushi Buffet Nhật Bản - Cao Thắng
Buffet -Chi nhánh

Isushi Buffet Nhật Bản - Cao Thắng

112 Cao Thắng, P. 4, Quận 3, TP. HCM
49,000 - 499,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0