Kem Baskin Robbins - Tôn Dật Tiên
Café/Dessert -Chi nhánh

Kem Baskin Robbins - Tôn Dật Tiên

Tầng 5, Tầng 5, Crescent Mall, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
45,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0